Het perfecte ontwerp

Beeld je in

We komen allemaal in dit leven met het perfecte ontwerp, een blauwdruk

Een plan voor wat we kunnen worden

En de maatschappij waarin we leven, heeft deze blauwdruk doen vervagen

Door alle regeltjes en door onze normen, en ook omdat we erbij willen horen

Maar het plan is er nog altijd!

Op de achtergrond, aan het wachten om opgemerkt te worden

Het wacht op jou om het op te pakken en af te stoffen

Het vraagt: wat inspireert jou?

Het vraagt: wat wil jij inspireren in anderen?

IMAGINE

We all come into this life with a blueprint

A plan of what we can become

And society as we live it faded this blueprint out a bit, or a lot

By our rules and norms and equally by our own need to fit in

But the plan is still there!

Lingering, waiting to be noticed

Waiting for you to pick it up and dust it off.

Asking what inspires you?

Asking what do you want to inspire in others?