Stilte

Stilte

Het is in de stilte

Beweging

Informatie

Inspiratie

Vaak voelen stiltes ongemakkelijk

Gaan we aan de rijkdom er van voorbij

Dat is gemakkelijker

Stiltes

Stilte

Stil

Luister

De stilte heeft iets te vertellen

Weten komt boven in bewustzijn

Beweging wil gemaakt

Inspiratie komt aangewaaid

Vanuit jouw diepte

Vanuit jouw stilte

Stilte die geen stilte is

Stilte