Potentieel

De natuur als voorbeeld voor ons potentieel

Spread the love
shooting oaktrees 5 cm big

De natuur gaat z’n gang zonder zich iets aan te trekken wat wie dan ook er van vindt. De eik geeft zijn vruchten. Eikels die niet anders kunnen dan ontspruiten wanneer de omgevingsfactoren goed zijn. De wetten van de natuur. Een heel oud eikenbos kan het resultaat zijn, komende van één enkele eik.

Ik ben geen boom. Jij bent geen boom. Maar stel nu dat de wetten van de natuur voor ons evenzeer gelden als voor de bomen. We hoeven ons niks aan te trekken van wat wie dan ook er van vindt. De omgevingsfactoren zijn vaak juist. Je bloeit en groeit alsof het een lieve lust is. Welke vruchten zou dat afwerpen in jouw leven? En in de levens van anderen?

En wanneer de omgevingsfactoren niet helemaal juist zijn, door omstandigheden, dan groeit de eik toch want zo is de natuur ontworpen. Er is misschien een vreemde krommig of ‘een hoek af’, ook deze eiken hebben alle potentieel te bloeien. Jij en ik toch ook?

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *