Welkom!

Vanuit het geloof dat iedereen de innerlijke kracht bezit

om van het leven iets te maken dat waardevol is

Waardevol voor die persoon zelf

En daardoor ook voor anderen

Loopbaan-Leven wil mee katalysator zijn

om de zaadjes van zelfbewustzijn en groei in ieder van ons

te doen kiemen en groeien

Persoonlijk en professioneel

Voor jezelf

En voor anderen

een ontluikend blad van een groene varenplant
In elk van ons zit het perfecte ontwerp verborgen dat vraagt om zich te mogen ontplooien.

Loopbaan-Leven vertrekt vanuit het idee dat een  loopbaan niet los staat van de rest van het leven en dat een privé-leven niet zomaar los te koppelen is van een loopbaan. Wat er gebeurt in het één heeft impact op het ander en vice versa. De spil is elk van ons zelf. Als jij iets zou willen veranderen dan wacht je beter niet tot iets of iemand anders verandert. Jíj bent de sleutel. 

De wens van Loopbaan-Leven is dat iedereen bewust bezig is met het inrichten van Loopbaan & Leven met een blik op de toekomst. Om je goed te voelen en te blijven voelen. 

Loopbaan-Leven biedt handvaten die een positieve dynamiek op gang kunnen brengen in jouw leven. Daar waar jij het wilt en nodig vindt.

De focus ligt op persoonlijke groei omdat dat dé katalysator is voor professionele groei. Omdat het één nu eenmaal niet losstaat van het ander.


Spread the love